Glory 75

SPELVOORWAARDEN GLORY 75

AANVULLENDE SPELVOORWAARDEN SMS/BEL&WIN ACTIE GLORY 75 UTRECHT OP VERONICA

 • Deze sms/bel&win actie (het “Spel”) is ter promotie van de uitzending van Glory 75 Utrecht (het “Programma”) op Veronica. Het Programma wordt uitgezonden op zaterdag 29 februari 2020 vanaf omstreeks 20:00.
 • Naast deze aanvullende spelvoorwaarden gelden tevens de Algemene Spelvoorwaarden, te vinden op de website. In geval van afwijkingen tussen deze aanvullende spelvoorwaarden en de Algemene Spelvoorwaarden gaat het bepaalde in deze aanvullende spelvoorwaarden vóór.
 • Deelname aan het spel is mogelijk op 29 februari 2020 tijdens de uitzending van het Programma.
 • De trekking vindt plaats op 29 februari 2020 aan het einde van het Programma.
 • Tijdens de uitzending van het Programma wordt exact aangegeven tot wanneer de lijnen nog open zijn en kan worden deelgenomen.
 • De met dit Spel te winnen prijs bestaat uit 2 tickets voor Glory 76 in Antwerpen op 28 maart 2020 twv 325 euro BRUTO (de “Prijs”). De heen- en terugreis naar Glory 76 in Antwerpen zijn voor eigen rekening van de winnaar.
 • Deelnemen aan het Spel kan door middel van het sturen van een sms-bericht met daarin het woord GLORY naar 4600, of te bellen naar 0909-0320.
 • Indien per sms wordt deelgenomen, ontvangt de deelnemer een bevestiging van deelname per sms retour.
 • De kosten voor deelname bedragen € 0,45 per deelname via sms of telefoon (exclusief reguliere bel-/sms kosten, die per provider kunnen verschillen).
 • Elke 10e deelnemer maakt kans op de Prijs.
 • Uit alle 10e deelnemers wordt door de computer ad-random de winnaar van de Prijs geselecteerd (=de trekking van de Prijs).
 • De geselecteerde deelnemer wordt direct na de trekking telefonisch op de hoogte gesteld. Als hij/zij niet bij de eerste belpoging kan worden bereikt, wordt een nieuwe winnaar geselecteerd op de hierboven beschreven wijze. De eerder geselecteerde deelnemer maakt in dat geval geen aanspraak op de Prijs of enige compensatie in verband met het mislopen daarvan.
 • Onder de voorwaarden dat (i) de deelnemer tijdens dit telefoongesprek de volledige naam (zoals in paspoort vermeld, meisjesnaam indien getrouwd) en geboortedatum van hem/haarzelf en zijn/haar medereiziger doorgeeft, (ii) de deelnemer bevestigt dat hij/zij en zijn/haar medereiziger op de hierboven genoemde datum beschikbaar zijn, (iii) de deelnemer bevestigt dat hij/zij op de hierboven genoemde datum 18 jaar of ouder is en (iv) na controle van de opgegeven gegevens blijkt dat geen sprake is van enige beperking waardoor de deelnemer en/of diens medereiziger geen gebruik kan maken van de Prijs (zoals een stadionverbod), is deze deelnemer de definitieve winnaar van de Prijs. Indien de betreffende deelnemer niet aan (een van) de onder (i) tot en met (iv) genoemde voorwaarden kan voldoen zal een nieuwe (voorwaardelijke) winnaar worden aangewezen op de hiervoor beschreven wijze, tenzij dat in verband met de beperkte tijd voor aanvang van de wedstrijd naar het oordeel van Talpa TV niet meer mogelijk is. In dat geval komt de Prijs te vervallen. De eerder geselecteerde deelnemer maakt in dat geval geen aanspraak op de Prijs of enige compensatie in verband met het mislopen daarvan. 
 •  De naam en woonplaats van de winnaar kunnen in het Programma bekend worden gemaakt.
 • De deelnemer garandeert dat door hem/haar in het kader van het Spel op enig moment verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • De minimale leeftijd voor deelname aan het Spel is 18 jaar.
 • De Aanbieder van het Spel is Talpa TV B.V., Rietlandpark 333, 1019 DW Amsterdam.
 • De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Dit betekent dat de Prijs uitsluitend door de winnaar en de door hem/haar vooraf opgegeven medereiziger gebruikt kunnen worden. De winnaar mag de Prijs in geen geval doorverkopen of op een andere manier - tegen betaling of om niet – aan derden ter beschikking stellen. Indien de winnaar in strijd handelt met het voorgaande, worden de gewonnen tickets direct ongeldig verklaard en bieden deze geen toegang meer tot het stadion.
 • Bij de toegang tot het event kan de identiteit van de winnaar en diens medereiziger worden gecontroleerd. Indien deze niet overeenkomt met de door de winnaar opgegeven gegevens, indien de winnaar en/of diens medereiziger zich niet kunnen legitimeren dan wel als blijkt dat de winnaar en/of diens medereiziger een stadionverbod heeft, kan hem/haar de toegang tot het stadion worden geweigerd. De winnaar en/of diens medereiziger maken in dat geval geen aanspraak op een vervangende prijs of enige andere compensatie in verband hiermee. 
 • Het bezoek van het event door de winnaar en diens medereiziger is volledig voor eigen risico. Talpa TV wijst de winnaar er uitdrukkelijk op, dat de gewonnen tickets geldig zijn voor plaatsen in een neutraal vak. Talpa TV adviseert de winnaar en diens medereiziger om géén fankleding of andere elementen te dragen of bij zich te hebben.
 • Mocht de winnaar onverhoopt geen gebruik kunnen maken van de Prijs door omstandigheden die redelijkerwijs niet aan Talpa TV kunnen worden toegerekend (bijvoorbeeld in geval van staking, natuurrampen of extreme weersomstandigheden) dan spant Talpa TV zich er voor in de winnaar een vervangende prijs aan te bieden. Talpa TV kan echter niet garanderen dat er een vervangende prijs beschikbaar is of dat de vervangende prijs gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke Prijs. De winnaar maakt in dat geval geen aanspraak op compensatie in geld of anderszins.
 • Klachten over het Spel kunnen worden gericht aan de afdeling Publieksservice, Postbus 18179, 1001 ZB Amsterdam / of via http://publieksservice.sbs.nl/customer/portal/emails/new