AANVULLENDE SPELVOORWAARDEN SMS/BEL&WIN ACTIE VERONICA INSIDE op VERONICA

 

 • Deze sms/bel actie (het “Spel”) is ter promotie van Veronica Inside op Veronica (het “Programma”).
 • De Aanbieder van het Spel is Talpa TV B.V., Bergweg 70, 1217 SC Hilversum (“Talpa TV”).
 • Naast deze aanvullende spelvoorwaarden gelden tevens de Algemene Spelvoorwaarden, die geraadpleegd kunnen worden via https://talpanetwork.com/algemene-voorwaarden. Woorden die in deze Aanvullende Spelvoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis die daaraan in de Algemene Spelvoorwaarden is gegeven. In geval van afwijkingen tussen deze Aanvullende Spelvoorwaarden en de Algemene Spelvoorwaarden gaat het bepaalde in deze Aanvullende Spelvoorwaarden vóór.
 • De spelperiode loopt van 18 oktober 2021 t/m 31 december 2021.
 • Binnen de spelperiode zijn er maximaal 20 spelronden met elk 1 trekking.
 • Na afloop van elke spelronde wordt 1 winnaar getrokken uit alle 10e Deelnemers.
 • Deze Aanvullende Spelvoorwaarden gelden voor spelronde 1.
 • Deelnemen aan deze spelronde is mogelijk vanaf het moment dat het spel wordt gecommuniceerd op 18 oktober 2021 tot tijdens de rechtstreekse uitzending van Veronica Inside op 22 oktober 2021 (de “Uitzending”).
 • De te winnen prijs in deze spelronde bestaat uit een door P1 Travel verzorgde voetbalreis naar de wedstrijd Manchester United vs Manchester City (op 6 november 2021) voor 2 personen inclusief vlucht en hotelovernachting ter waarde van € 2000 euro (de “Prijs”).
 • De Prijs is inclusief heenvlucht vanaf Schiphol op 5 november 2021, terugvlucht naar Schiphol op 7 november 2021 en verblijf in een hotel (op basis van logies en ontbijt) van 5 op 6 en 6 op 7 november 2021. Vervoer van en naar de luchthavens, hotel en het stadion alsook overige verblijfskosten (zoals maaltijden) zijn niet inbegrepen.
 • Deelnemen aan het Spel kan door middel van het sturen van een sms-bericht met daarin het woord VI naar 4600, of te bellen naar 0909-0321.
 • De kosten voor deelname bedragen € 0,45 per deelname via sms of telefoon (exclusief reguliere bel-/sms kosten, die per provider kunnen verschillen).
 • Indien per sms wordt deelgenomen, ontvangt de Deelnemer een bevestiging van deelname per sms retour.
 • Tijdens de Uitzending van het Programma op 22 oktober 2021 wordt exact aangegeven tot wanneer de lijnen nog open zijn en kan worden deelgenomen. De in het Programma aangegeven tijden zijn alleen van toepassing als naar het Programma wordt gekeken op het moment van de rechtstreekse Uitzending op Veronica, op de datum en het tijdstip zoals hierboven genoemd. Indien eerder of later naar het Programma wordt gekeken, bijvoorbeeld als na een korte onderbreking verder wordt gekeken, als naar de herhaling van het Programma wordt gekeken, of als 'on demand' naar het Programma wordt gekeken, zijn de in het Programma aangegeven tijden niet geldig.
 • Uit alle 10eDeelnemers wordt op 22 oktober 2021 door de computer willekeurig de (voorwaardelijke) winnaar van de Prijs geselecteerd (=de trekking van de Prijs).
 • De geselecteerde Deelnemer wordt tijdens de Uitzending gebeld op het telefoonnummer waarmee hij/zij heeft deelgenomen.
  Als deze deelnemer niet bij de eerste belpoging kan worden bereikt wordt hij/zij direct daarna nogmaals gebeld. Indien de betreffende Deelnemer dan nog niet is bereikt, wordt een nieuwe winnaar geselecteerd op de hierboven beschreven wijze. De eerder geselecteerde Deelnemer maakt in dat geval geen aanspraak op de Prijs of enige compensatie in verband met het mislopen daarvan.
 • De naam en woonplaats van de winnaar kunnen in het Programma, op de programmasite, via de social media kanalen van het Programma of op andere passende wijze bekend worden gemaakt.
 • De Deelnemer garandeert dat door hem/haar in het kader van het Spel op enig moment verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • De minimale leeftijd voor deelname aan het Spel is 18 jaar.
 • Klachten over het Spel kunnen worden ingediend via https://kijkers.tv/veelgestelde-vragen.
 • Om van de Prijs gebruik te kunnen maken moeten de winnaar en diens beoogde medereiziger beiden 18 jaar of ouder zijn en op de bovengenoemde data beschikbaar zijn.
 • De geselecteerde Deelnemer wordt tijdens de Uitzending van het Programma op 22 oktober 2021 gebeld. Onder de voorwaarden dat (i) de Deelnemer tijdens dit gesprek de volledige naam (zoals in paspoort vermeld, meisjesnaam indien getrouwd), geboortedatum van hem/haarzelf en zijn/haar medereiziger doorgeeft, (ii) de Deelnemer bevestigt dat hij/zij en zijn/haar medereiziger op de hierboven genoemde data beschikbaar zijn, (iii) de Deelnemer bevestigt dat hij/zij en zijn/haar medereiziger op de hierboven genoemde vertrekdatum 18 jaar of ouder zijn en (iv) na controle van de opgegeven gegevens blijkt dat a) de betreffende Deelnemer en/of een medereiziger geen stadionverbod heeft en b) dat ook geen sprake is van een andere beperking waardoor de Deelnemer en/of diens medereiziger geen gebruik kan maken van de Prijs, is deze Deelnemer de definitieve winnaar van de Prijs. Indien de betreffende Deelnemer niet aan (een van) de onder (i) tot en met (iv) genoemde voorwaarden kan voldoen zal een nieuwe (voorwaardelijke) winnaar worden aangewezen op de hiervoor beschreven wijze, tenzij dat in verband met de beperkte tijd voor aanvang van de wedstrijd naar het oordeel van Talpa TV niet meer mogelijk is. In dat geval komt de Prijs te vervallen. De eerder geselecteerde Deelnemer maakt in dat geval geen aanspraak op de Prijs of enige compensatie in verband met het mislopen daarvan.
 • Om van de prijs gebruik te kunnen maken dienen de winnaar en diens medereiziger te beschikken over een geldig paspoort (ID kaart niet geldig voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk).
 • De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Dit betekent dat de Prijs en de losse onderdelen daarvan uitsluitend door de winnaar en de door hem/haar vooraf opgegeven medereiziger gebruikt kunnen worden. De winnaar mag de kaarten in geen geval doorverkopen of op een andere manier - tegen betaling of om niet – aan derden ter beschikking stellen. Indien de winnaar in strijd handelt met het voorgaande, worden de gewonnen kaarten direct ongeldig verklaard en bieden deze geen toegang meer tot het stadion.
 • Bij de toegang tot het stadion kan de identiteit van de winnaar en diens medereiziger worden gecontroleerd. Indien deze niet overeenkomt met de door de winnaar opgegeven gegevens dan wel indien de winnaar en/of diens medereiziger zich niet kunnen legitimeren, dan wel als blijkt dat de winnaar en/of diens medereiziger een stadionverbod heeft, kan hem/haar de toegang tot het stadion worden geweigerd. De winnaar en/of diens medereiziger maken in dat geval geen aanspraak op een vervangende prijs of enige andere compensatie in verband met hiermee.
 • Het bezoek van de wedstrijd door de winnaar en diens medereiziger is volledig voor eigen risico. Talpa TV wijst de winnaar er uitdrukkelijk op, dat de gewonnen kaarten geldig zijn voor plaatsen in een neutraal vak. Talpa TV adviseert de winnaar en diens medereiziger om géén voetbalkleding of andere (voetbal)elementen te dragen of bij zich te hebben.
 • Mocht de winnaar onverhoopt geen gebruik kunnen maken van de Prijs door omstandigheden die redelijkerwijs niet aan Talpa TV kunnen worden toegerekend (bijvoorbeeld in geval van staking, overheidsmaatregelen, natuurrampen of extreme weersomstandigheden) dan spant Talpa TV zich er voor in de winnaar een vervangende prijs aan te bieden. Talpa TV kan echter niet garanderen dat er een vervangende prijs beschikbaar is of dat de vervangende prijs gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke Prijs. De winnaar maakt in dat geval geen aanspraak op compensatie in geld of anderszins.

AANVULLENDE BEPALINGEN M.B.T. COVID-19

 • Vanwege de COVID-19 pandemie gelden bepaalde regels/beperkingen om naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen reizen en daar te kunnen verblijven, alsook om weer terug naar Nederland te kunnen reizen. De actuele regels zijn te vinden op https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/verenigd-koninkrijk/reizen/reisadvies#anker-coronavirus.
 • Om van de prijs gebruik te kunnen maken dienen de winnaar en diens medereiziger te voldoen aan alle op het moment van vertrek geldende vereisten. Daarnaast dienen de winnaar en diens medereiziger zelf te zorgen voor een Coronatest vóór vertrek (met negatief resultaat)
 • Indien de winnaar en diens medereiziger op het moment van vertrek naar het Verenigd Koninkrijk niet voldoen aan de geldende regels en als gevolg daarvan geen gebruik kan worden gemaakt van de Prijs heeft de winnaar geen aanspraak op compensatie in geld of anderszins. Eventuele door de winnaar en diens medereiziger gemaakte kosten komen voor eigen rekening.
 • Indien de winnaar en diens medereiziger tijdens het verblijf in het Verenigd Koninkrijk dan wel op het moment van terugkeer naar Nederland niet voldoen aan de geldende (inreis-)beperkingen (bijvoorbeeld omdat de winnaar in het Verenigd Koninkrijk positief wordt getest) dan zijn de extra (reis- en verblijfs)kosten die de winnaar en/of diens medereiziger in verband daarmee moeten maken voor eigen rekening.
 • Voor vertrek naar het Verenigd Koninkrijk zullen alle geldende inreisbeperkingen nog uitdrukkelijk met de winnaar worden besproken.