Spelvoorwaarden SMS & WIN

Aanvullende SPELVOORWAARDEN De ORANJEZOMER

SEIZOEN 1 op SBS6

 • Deze sms/bel actie (het “Spel”) is ter promotie van De Oranjezomer seizoen 1 op SBS6 (het “Programma”).
 • De Aanbieder van het Spel is Talpa TV B.V., Bergweg 70, 1217 SC Hilversum (“Talpa T V”).
 • Naast deze aanvullende spelvoorwaarden gelden tevens de Algemene Spelvoorwaarden. Woorden die in deze Aanvullende Spelvoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis die daaraan in de Algemene Spelvoorwaarden is gegeven. In geval van afwijkingen tussen deze aanvullende spelvoorwaarden en de Algemene Spelvoorwaarden gaat het bepaalde in deze aanvullende spelvoorwaarden vóór.
 • De spelperiode loopt van 10 juni 2021 tot en met 15 augustus 2021.
 • Binnen deze spelperiode zijn er maximaal 20 spelronden met elk 1 trekking.
 • Deze aanvullende spelvoorwaarden gelden voor spelronde 1 en 2 van het Spel.
 • Deelname aan spelronde 1 is mogelijk gedurende de rechtstreekse uitzending van het Programma op 10 juni 2021.
 • Deelname aan spelronde 2 is mogelijk gedurende de rechtstreekse uitzendingen van het Programma op 11 juni 2021.
 • De per spelronde te winnen prijs (de “Prijs”) bestaat uit:

2 tickets voor de voetbalwedstrijd Nederland vs Noord-Macedonië  op 21 juni 2021 in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam en een Hisense LED TV 43A7300F.

De Prijs heeft een waarde van 819 euro.

 • Deelnemen aan het Spel kan door middel van het sturen van een sms-bericht met daar in het woord ORANJE naar 4600, of te bellen naar 0909-0321.
 • De kosten voor deelname bedragen € 0,45 per deelname via sms of telefoon (exclusief reguliere bel-/sms kosten, die per provider kunnen verschillen).
 • Indien per sms wordt deelgenomen, ontvangt de Deelnemer een bevestiging van deelname per sms retour.
 • Tijdens de uitzendingen van het Programma wordt exact aangegeven tot wanneer de lijnen nog open zijn en kan worden deelgenomen aan de betreffende spelronde van het Spel. De in het Programma aangegeven tijden zijn alleen van toepassing indien naar het Programma wordt gekeken op het moment waarop de betreffende uitzending plaatsvindt op SBS6 op de data en tijden zoals hierboven genoemd. Indien het Programma niet op dat moment wordt gekeken, maar bijvoorbeeld na een korte onderbreking verder wordt gekeken, naar de herhaling van het Programma wordt gekeken, of 'on demand' naar het Programma wordt gekeken, bijvoorbeeld via een settopbox, connected tv, KIJK of NLZiet, zijn de in het Programma aangegeven tijden niet geldig.
 • Uit alle 10e Deelnemers wordt per trekking door de computer willekeurig de (voorwaardelijke) winnaar van de Prijs geselecteerd (=de trekking van de Prijs).
 • De geselecteerde deelnemer wordt tijdens de uitzending van het Programma telefonisch op de hoogte gesteld op het telefoonnummer waarmee hij/zij heeft deelgenomen. Als hij/zij niet BIJ DE EERSTE POGING kan worden bereikt, wordt een nieuwe winnaar geselecteerd op de hierboven beschreven wijze. De eerder geselecteerde deelnemer maakt in dat geval geen aanspraak op de Prijs of enige compensatie in verband met het mislopen daarvan.
 • Onder de voorwaarden dat (i) de deelnemer tijdens dit telefoongesprek de volledige naam (zoals in paspoort vermeld, meisjesnaam indien getrouwd) en geboortedatum van hem/haarzelf en zijn/haar medereiziger doorgeeft, (ii) de deelnemer bevestigt dat hij/zij en zijn/haar medereiziger op de hierboven genoemde datum beschikbaar zijn, (iii) de deelnemer bevestigt dat hij/zij op de hierboven genoemde datum 18 jaar of ouder is en (iv) na controle van de opgegeven gegevens blijkt dat a) de betreffende deelnemer en/of een medereiziger geen stadionverbod heeft en b) dat ook geen sprake is van een andere beperking waardoor de deelnemer en/of diens medereiziger geen gebruik kan maken van de Prijs, is deze deelnemer de definitieve winnaar van de Prijs. Indien de betreffende deelnemer niet aan (een van) de onder (i) tot en met (iv) genoemde voorwaarden kan voldoen zal een nieuwe (voorwaardelijke) winnaar worden aangewezen op de hiervoor beschreven wijze, tenzij dat in verband met de beperkte tijd voor aanvang van de wedstrijd naar het oordeel van Talpa TV niet meer mogelijk is. In dat geval komt de Prijs te vervallen. De eerder geselecteerde deelnemer maakt in dat geval geen aanspraak op de Prijs of enige compensatie in verband met het mislopen daarvan.
 • De naam en woonplaats van de winnaar wordt in het Programma bekend gemaakt.
 • De minimale leeftijd voor deelname aan het Spel is 18 jaar.
 • Klachten over het Spel kunnen worden ingediend via https://kijkers.tv/veelgestelde-vragen
 • De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Dit betekent dat de Prijs en de losse onderdelen daarvan uitsluitend door de winnaar en de door hem/haar vooraf opgegeven medereiziger gebruikt kunnen worden. De winnaar mag de wedstrijdtickets in geen geval doorverkopen of op een andere manier - tegen betaling of om niet – aan derden ter beschikking stellen. Indien de winnaar in strijd handelt met het voorgaande, worden de gewonnen kaarten direct ongeldig verklaard en bieden deze geen toegang meer tot het stadion. De winnaar en diens mede reiziger dienen een negatieve coronatest (afgenomen door een door de UEFA bepaalde organisatie) te overleggen bij binnenkomst van het stadion. Zonder deze negatieve test wordt de toegang geweigerd en komt de prijs te vervallen.
 • Bij de toegang tot het stadion kan de identiteit van de winnaar en diens medereiziger worden gecontroleerd. Indien deze niet overeenkomt met de door de winnaar opgegeven gegevens, indien de winnaar en/of diens medereiziger zich niet kunnen legitimeren dan wel als blijkt dat de winnaar en/of diens medereiziger een stadionverbod heeft, kan hem/haar de toegang tot het stadion worden geweigerd. De winnaar en/of diens medereiziger maken in dat geval geen aanspraak op een vervangende prijs of enige andere compensatie in verband hiermee.
 • Het bezoek van de wedstrijd door de winnaar en diens medereiziger is volledig voor eigen risico. Talpa TV wijst de winnaar er uitdrukkelijk op, dat de gewonnen kaarten geldig zijn voor plaatsen in een neutraal vak. Talpa TV adviseert de winnaar en diens medereiziger om géén voetbalkleding of andere (voetbal)elementen te dragen of bij zich te hebben.
 • Mocht de winnaar onverhoopt geen gebruik kunnen maken van de Prijs door omstandigheden die redelijkerwijs niet aan Talpa TV kunnen worden toegerekend (bijvoorbeeld in geval van staking, natuurrampen of extreme weersomstandigheden) dan spant Talpa TV zich er voor in de winnaar een vervangende prijs aan te bieden. Talpa TV kan echter niet garanderen dat er een vervangende prijs beschikbaar is of dat de vervangende prijs gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke Prijs. De winnaar maakt in dat geval geen aanspraak op compensatie in geld of anderszins.
 • De geldigheid en bruikbaarheid van tickets wordt bepaald op basis van het relevante

Algemene voorwaarden UEFA EURO 2020 ™. Tickethouders mogen alleen het stadion

betreden met een ticket dat verkregen in overeenstemming met deze voorwaarden.

Elke persoon die het stadion betreedt, is verplicht zijn ticket te tonen en, indien gevraagd, ter

inzage te geven aan een persoon aangewezen door de UEFA en/of de betreffende Gastbond

en/of een politieagent, BOA of ingeschakelde particuliere beveiligingsdienst.

De winnaar van de tickets dient te allen tijde ook aan de voorwaarden van de UEFA te houden https://www.uefa.com/termsconditions/