Spelvoorwaarden Postcode Loterij Miljoenenjacht

Logo Miljoenenjacht

Aanvullende spelvoorwaarden - SMS/BEL & Win actie Postcode Loterij Miljoenenjacht

SEIZOEN 8 op SBS6

Algemeen
•    Deze sms/bel actie (het “Spel”) is ter promotie van POSTCODE LOTERIJ MILJOENENJACHT SEIZOEN 8 op SBS6 (het “Programma”). 
•    De Aanbieder van het Spel is Talpa TV B.V., Bergweg 70, 1217 SC Hilversum (“Talpa TV”).
•    Naast deze aanvullende spelvoorwaarden gelden tevens de Algemene Spelvoorwaarden, die geraadpleegd kunnen worden via https://talpanetwork.com/algemene-voorwaarden.  Woorden die in deze Aanvullende Spelvoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis die daaraan in de Algemene Spelvoorwaarden is gegeven. In geval van afwijkingen tussen deze Aanvullende Spelvoorwaarden en de Algemene Spelvoorwaarden gaat het bepaalde in deze Aanvullende Spelvoorwaarden vóór.
•    De minimale leeftijd voor deelname aan het Spel is 18 jaar.

Actieperiode
•    De spelperiode loopt van 10 maart 2024 t/m 14 april 2024. 
•    Binnen de spelperiode zijn er maximaal 6 spelronden met elk 2 trekkingen.
•    Deze Aanvullende Spelvoorwaarden gelden voor alle 6 de spelronden. 
•    Deelnemen aan spelronde 1 is mogelijk tijdens de rechtstreekse uitzending van het Programma op 10 maart  2024 om 20.00 uur. 
•    Deelnemen aan spelronde 2 is mogelijk tijdens de rechtstreekse uitzending van het Programma op 17 maart 2024 om 20.00 uur. 
•    Deelnemen aan spelronde 3 is mogelijk tijdens de rechtstreekse uitzending van het Programma op 24 maart 2024 om 20.00 uur. 
•    Deelnemen aan spelronde 4 is mogelijk tijdens de rechtstreekse uitzending van het Programma op 31 maart 2024 om 20.00 uur. 
•    Deelnemen aan spelronde 5 is mogelijk tijdens de rechtstreekse uitzending van het Programma op 7 april 2024 om 20.00 uur. 
•    Deelnemen aan spelronde 6 is mogelijk tijdens de rechtstreekse uitzending van het Programma op 14 april 2024 om 20.00 uur. 

Prijzen
•    De te winnen prijzen in spelronde 1 tot en met 5 bestaan per spelronde uit 2 prijzen van elk 10.000 euro BRUTO. 
•    De te winnen prijzen in spelronde 6 bestaan uit 2 prijzen van elk 15.000 euro BRUTO 
(elk een “Prijs” en tezamen de “Prijzen”). 
•    De verschuldigde kansspelbelasting is voor rekening van de prijswinnaar. De Aanbieder zal de verschuldigde kansspelbelasting in mindering brengen bij het uitkeren van de prijs aan de winnaar en deze afdragen aan de Belastingdienst. Het resterende bedrag, na inhouding van kansspelbelasting, zal binnen 8 weken worden overgemaakt op het door de prijswinnaar te verstrekken rekeningnummer (dit dient een Nederlands rekeningnummer te zijn).

Deelname
•    Deelnemen aan het Spel kan door middel van het sturen van een sms-bericht met daarin het woord KANS naar 4600, of te bellen naar 0909-0333.
•    De kosten voor deelname bedragen € 0,45 per deelname via sms of telefoon (exclusief reguliere bel-/sms kosten, die per provider kunnen verschillen).
•    Indien per sms wordt deelgenomen, ontvangt de Deelnemer een bevestiging van deelname per sms retour. 
•    Tijdens de uitzendingen van het Programma wordt exact aangegeven tot wanneer de lijnen nog open zijn en kan worden deelgenomen. De in het Programma aangegeven tijden zijn alleen van toepassing als naar het Programma wordt gekeken op het moment van de rechtstreekse uitzending op SBS6, op de datum en het tijdstip zoals hierboven genoemd. Indien eerder of later naar het Programma wordt gekeken, bijvoorbeeld als na een korte onderbreking verder wordt gekeken, als naar de herhaling van het Programma wordt gekeken, of als 'on demand' naar het Programma wordt gekeken, zijn de in het Programma aangegeven tijden niet geldig. 
•    Uit alle 10e Deelnemers van elke spelronde worden door de computer willekeurig de (voorwaardelijke) winnaars van een Prijs geselecteerd (=de trekking van de Prijs). 
•    De geselecteerde Deelnemer wordt tijdens de uitzending gebeld op het telefoonnummer waarmee hij/zij heeft deelgenomen. 
Als deze deelnemer niet bij de eerste belpoging kan worden bereikt wordt hij/zij direct daarna nogmaals gebeld. Indien de betreffende Deelnemer dan nog niet is bereikt, wordt een nieuwe winnaar geselecteerd op de hierboven beschreven wijze. De eerder geselecteerde Deelnemer maakt in dat geval geen aanspraak op de Prijs of enige compensatie in verband met het mislopen daarvan.
•    De naam en woonplaats van de winnaar kunnen in het Programma, op de programmasite, via de social mediakanalen van het Programma of op andere passende wijze bekend worden gemaakt. 
•    De Deelnemer garandeert dat door hem/haar in het kader van het Spel op enig moment verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. 
•    Na het winnen van een prijs is het niet mogelijk om nogmaals een prijs te winnen tijdens een volgende spelronde.
•    Klachten over het Spel kunnen worden ingediend via https://kijkers.tv/veelgestelde-vragen/algemeen 

Extra Spel Nationale Postcode Loterij 
•    Alle Deelnemers die met sms aan het Spel hebben deelgenomen, krijgen, als onderdeel van het Spel, aan het einde van iedere aflevering een sms met daarin de mogelijkheid om mee te spelen met een extra spel (“Extra Spel”). Iedere Deelnemer die deelneemt aan het Extra Spel mag één keer per trekking mee doen. 
•    Dit Extra Spel wordt aangeboden en georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij N.V. (“NPL”). De van toepassing zijnde (actie)voorwaarden van dit Extra Spel zijn te vinden op http://www.postcodeloterij.nl/reischeque

•    Deelnemers van dit Extra Spel maken kans op een reischeque t.w.v. € 2.500,-. 
•    De persoonsgegevens die de Deelnemer deelt ten behoeve van het Extra Spel worden door de NPL verwerkt conform de Privacy & Cookie Statement - Nationale Postcode Loterij van de NPL.
•    Klachten en/of vragen over het Extra Spel kunnen worden ingediend via de NPL ledenservice: 088 – 020 1010.