SMS en WIN - Total Loss Festival - Snollebollekes

AANVULLENDE SPELVOORWAARDEN SMS/BEL&WIN ACTIE SHOWNIEUWS ZOMEREDITIE op SBS6

 • Deze sms/bel actie (het “Spel”) is ter promotie van SHOWNIEUWS ZOMEREDITIE op SBS6 (het “Programma”).
 • De Aanbieder van het Spel is Talpa TV B.V., Bergweg 70, 1217 SC Hilversum (“Talpa TV”).
 • Naast deze aanvullende spelvoorwaarden gelden tevens de Algemene Spelvoorwaarden, die geraadpleegd kunnen worden via https://talpanetwork.com/algemene-voorwaarden. Woorden die in deze Aanvullende Spelvoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis die daaraan in de Algemene Spelvoorwaarden is gegeven. In geval van afwijkingen tussen deze Aanvullende Spelvoorwaarden en de Algemene Spelvoorwaarden gaat het bepaalde in deze Aanvullende Spelvoorwaarden vóór.
 • De spelperiode loopt van 13 juni 2022 t/m 31 augustus 2022.
 • Binnen de spelperiode zijn er maximaal 20 spelronden met elk 1 trekking.
 • Na afloop van elke spelronde wordt 1 winnaar getrokken uit alle 10e Deelnemers.
 • Deze Aanvullende Spelvoorwaarden gelden voor spelronde 12 tot en met 16.
 • Deelnemen aan deze spelrondes is mogelijk tijdens de rechtstreekse uitzendingen van het Programma op 1 t/m 5 augustus 2022 van 19.30-20.30 en van 23.00-23.45 uur (de “Uitzending”).
 • De te winnen prijs (de “Prijs”) per spelronde bestaat uit:

Vier  tickets voor het festival Total Loss van Snollebollekes in Eindhoven op 3 september 2022 twv 147 euro.

 • Deelnemen aan het Spel kan door middel van het sturen van een sms-bericht met daarin het woord SHOW naar 4600, of te bellen naar 0909-0322.
 • De kosten voor deelname bedragen € 0,45 per deelname via sms of telefoon (exclusief reguliere bel-/sms kosten, die per provider kunnen verschillen).
 • Indien per sms wordt deelgenomen, ontvangt de Deelnemer een bevestiging van deelname per sms retour. In dit bericht kan een aanbieding van Total Loss
 • Tijdens de Uitzendingen van het Programma op wordt exact aangegeven tot wanneer de lijnen per Spelronde nog open zijn en kan worden deelgenomen. De in het Programma aangegeven tijden zijn alleen van toepassing als naar het Programma wordt gekeken op het moment van de rechtstreekse Uitzending op SBS6, op de datum en het tijdstip zoals hierboven genoemd. Indien eerder of later naar het Programma wordt gekeken, bijvoorbeeld als na een korte onderbreking verder wordt gekeken, als naar de herhaling van het Programma wordt gekeken, of als 'on demand' naar het Programma wordt gekeken, zijn de in het Programma aangegeven tijden niet geldig.
 • Uit alle 10eDeelnemers van elke Spelronde wordt door de computer willekeurig de (voorwaardelijke) winnaar van de Prijs geselecteerd (=de trekking van de Prijs).
 • De geselecteerde Deelnemer wordt tijdens de Uitzending gebeld op het telefoonnummer waarmee hij/zij heeft deelgenomen.
  Als deze deelnemer niet bij de eerste belpoging kan worden bereikt wordt hij/zij direct daarna nogmaals gebeld. Indien de betreffende Deelnemer dan nog niet is bereikt, wordt een nieuwe winnaar geselecteerd op de hierboven beschreven wijze. De eerder geselecteerde Deelnemer maakt in dat geval geen aanspraak op de Prijs of enige compensatie in verband met het mislopen daarvan.
 • De naam en woonplaats van de winnaar kunnen in het Programma, op de programmasite, via de social media kanalen van het Programma of op andere passende wijze bekend worden gemaakt.
 • De Deelnemer garandeert dat door hem/haar in het kader van het Spel op enig moment verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • De minimale leeftijd voor deelname aan het Spel is 18 jaar.
 • Klachten over het Spel kunnen worden ingediend via https://kijkers.tv/veelgestelde-vragen/algemeen.
 • De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Dit betekent dat de Prijs en de losse onderdelen daarvan uitsluitend door de winnaar en de door hem/haar vooraf opgegeven medereiziger gebruikt kunnen worden.
 • Mocht de winnaar onverhoopt geen gebruik kunnen maken van de Prijs door omstandigheden die redelijkerwijs niet aan Talpa TV kunnen worden toegerekend (bijvoorbeeld in geval van staking, overheidsmaatregelen, natuurrampen of extreme weersomstandigheden) dan spant Talpa TV zich er voor in de winnaar een vervangende prijs aan te bieden. Talpa TV kan echter niet garanderen dat er een vervangende prijs beschikbaar is of dat de vervangende prijs gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke Prijs. De winnaar maakt in dat geval geen aanspraak op compensatie in geld of anderszins.